เกี่ยวกับบริษัทฯ

บริษัท ดัคท์ เอ็กเซล จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 16 มกราคม ..2538 โดยเป็นตัวแทนจำหน่ายท่อส่งลมชนิดยืดหยุ่น (Flexible Duct) จาก DEC INTERNATIONAL ซึ่งเป็นผู้ผลิตท่อลมคุณภาพสูงจากประเทศเนเธอร์แลนด์ แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย และต่อมาได้มีการผลิตท่อลมดังกล่าวขึ้นมาเองภายในประเทศ ภายใต้การควบคุมคุณภาพ และนำเข้าเครื่องจักรในการผลิต โดยนำเข้าวัตถุดิบจาก DEC INTERNATIONAL นโยบายในการดำเนินงานของบริษัทฯ คือ ผลิตและจำหน่ายสินค้าท่อส่งลมคุณภาพทุกประเภท และบริการจัดส่งสินค้าด้วยความรวดเร็ว โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ คือ

  1. เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าท่อส่งลมที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง
  2. เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการจัดส่งอย่างรวดเร็ว
  3. เพื่อประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน โดยให้คำปรึกษา และแนะนำลูกค้าอย่างมืออาชีพ
  4. เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด โดยสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อลูกค้าอย่างใกล้ชิด พร้อมพัฒนาและปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ในฐานะที่ บริษัท ดัคท์ เอ็กเซล จำกัด เป็นบริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจทางด้านการผลิต และจำหน่ายท่อส่งลม ได้ยึดมั่นถึงความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ และเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งในรูปของสินค้า หรือการบริการ