บริษัท ดัคท์ เอ็กเซล จำกัด
1622/1 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. : 02-277-8186, 02-693-0247, 086-490-3437
ไลน์ : @ductexcel
แฟกซ์ : 02-693-0869
อีเมล : center@ductexcel.co.th