ประเภทสินค้า กาวยางสังเคราะห์
รุ่นสินค้า Glue PID
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
  • กาวยางสังเคราะห์ชนิดไม่ลามไฟ
  • เพิ่มสารยึดเกาะ ทำให้ติดฉนวนโฟมได้อย่างถาวร
  • สภาพกาวที่แห้งแล้วจะไม่ลามไฟ
  • สามารถติดฉนวนได้ทุกชนิด (ไม่รวมโฟมโพลิสไตริน)
  • น้ำหนัก 11 กิโลกรัมต่อถัง
การใช้งาน ใช้สำหรับเชื่อมประสานแผ่นโฟม PID PANEL