บริการใหม่ สายด่วน Hot Line สอบถามข้อมูลสินค้าได้ตลอดเวลาที่ Tel. 086-490-3437 [ ยินดีให้บริการตลอดเวลาค่ะ ^^" ]
Tel. : 02-277-8186, 02-693-0247
Fax : 02-693-0869
Email : ductexcel@yahoo.com
โทรศัพท์
บริษัท ดัคท์เอ็กเซล จำกัด
1622/1 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

Duct Excel CO.,LTD.
1622/1 Suthisan-vinitchai Road, Huaykwang, Huaykwang, Bangkok 10310 Thailand