บริการใหม่ สายด่วน Hot Line สอบถามข้อมูลสินค้าได้ตลอดเวลาที่ Tel. 086-490-3437 [ ยินดีให้บริการตลอดเวลาค่ะ ^^" ]

 บริษัท ดัคท์ เอ็กเซล จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2538 โดยเป็นตัวแทนจำหน่ายท่อส่งลมชนิดยืดหยุ่น (Flexible Duct) จาก DEC INTERNATIONAL ซึ่งเป็นผู้ผลิตท่อลมคุณภาพสูงจากประเทศเนเธอร์แลนด์ แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย และต่อมาได้มีการผลิตท่อลมดังกล่าวขึ้นมาเองภายในประเทศ ภายใต้การควบคุมคุณภาพ และนำเข้าเครื่องจักรในการผลิต โดยนำเข้าวัตถุดิบจาก DEC INTERNATIONAL นโยบายในการดำเนินงานของบริษัทฯ คือ ผลิตและจำหน่ายสินค้าท่อส่งลมคุณภาพทุกประเภท และบริการจัดส่งสินค้าด้วยความรวดเร็ว โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ คือ

  1. เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าท่อส่งลมที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง
  2. เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการจัดส่งอย่างรวดเร็ว
  3. เพื่อประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน โดยให้คำปรึกษา และ แนะนำลูกค้าอย่างมืออาชีพ
  4. เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดโดยสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อลูกค้าอย่างใกล้ชิดพร้อมพัฒนาและปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 และในฐานะที่ บริษัท ดัคท์ เอ็กเซล จำกัด เป็นบริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจทางด้านการผลิต และจำหน่ายท่อส่งลม ได้ยึดมั่นถึงความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ และเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งในรูปของสินค้า หรือการบริการ ตั้งแต่ครั้งแรก และหรือทุกครั้งตลอดเวลา บริษัทฯ ได้จัดทำระบบที่ทำให้เชื่อมั่น ได้ว่ากระบวนการต่างๆ ได้รับการควบคุมโดยมีเอกสารที่ระบุขั้นตอนวิธีการทำงาน เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรรู้หน้าที่ ความรับผิดชอบของงาน และ ขั้นตอนต่างๆ ในการปฏิบัติงาน จึงมุ่งมั่นที่จะนำเอามาตรฐานระบบการจัดการด้านคุณภาพ ISO 9001:2000 มาเป็นกลไก หรือตัวจักรสำคัญในการกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ รวมทั้งระบบการจัดการ คุณภาพที่ได้มาตรฐาน เพื่อช่วยในการดำเนินธุรกิจ ให้เกิดความพึงพอใจของลูกค้า และช่วยในการควบคุม จัดการ ลดปัญหา และผลกระทบ ในกระบวนการดำเนินการของบริษัทฯ เพื่อหวังว่า บริษัท ดัคท์ เอ็กเซล จำกัด จะเป็นบริษัทหนึ่งที่พร้อมไปด้วยศักยภาพของบุคลากร และการดำเนินการที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ